• Over ons

  Wij, zeven enthousiaste boeren en een gemotiveerd bestuur, vormen samen de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Samen werken wij aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen.

   

  De Binnenveldse Hooilanden worden een uniek gebied van 250 hectare aaneengesloten topnatuur, waar straks veel bijzondere plant- en diersoorten te zien zijn én waar boeren een actieve bijdrage leveren aan het beheer van het gebied.

 • Onze missie

  Wij willen samen met boeren, natuurliefhebbers, terreinbeheerders en overheden de vitaliteit én kwaliteit van de Binnenveldse Hooilanden stimuleren.

   

  Zo werken we samen aan een gezond, duurzaam en levendig natuurgebied waar agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit en liefde voor de natuur centraal staan.

  Wat we doen

  Deze missie willen wij realiseren door het aankopen van grond en het (mede)beheren ervan. Ook sluiten wij overeenkomsten met onze leden.

   

  Dit zijn partijen, zoals boeren en maatschappelijke organisaties, die graag willen samenwerken om de Binnenveldse Hooilanden te ontwikkelen en beheren.

  Onze werkwijze

  In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Stichting Mooi Binnenveld is een inrichtingsplan opgesteld voor de Binnenveldse Hooilanden.

   

  Dit plan werd in juni 2016 aangeboden aan de provincie Gelderland. De provincie heeft het plan overgenomen en werkt op dit moment samen met het Waterschap Vallei en Veluwe aan een uitwerking op detailniveau.

 • Het bestuur

  Rob den Hollander

  Secretaris

  (In het dagelijks leven directeur Bedrijven bij Rabobank Vallei & Rijn)

  "Met mijn vrouw en drie zonen woon ik aan de rand van het Binnenveld. De aanleg van het nieuwe natuurgebied in ‘mijn achtertuin’ vind ik prachtig om te zien. Na de oplevering ervan kunnen we hier wandelen en fietsen in de bloeiende natuur, daarom vind ik het mooi om via de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden betrokken te zijn bij het project. De Coöperatie behartigt met name de belangen van de boeren die delen van het natuurgebied gaan beheren. Samen met hen zoeken naar de optimale situatie, waar natuurontwikkeling en agrarisch ondernemen hand in hand gaan, vind ik een mooie uitdaging."

  Koert Verkerk

  Algemeen bestuurslid, Communicatie

  (In het dagelijks leven Strategisch Programma Manager bij FrieslandCampina)

  "Vanuit mijn achtergrond en werk voel ik me nauw verbonden met de agrarische sector. Ik besef dat de boeren in het Binnenveld het niet altijd makkelijk hebben: het runnen van een boerenbedrijf is echt ingewikkeld. Met deze coöperatie hoop ik de boeren in het Binnenveld te kunnen helpen door de natuuropgave in het gebied te laten integreren in hun bedrijfsvoering. Ook hoop ik met de Coöperatie te kunnen bijdragen aan wederzijds begrip tussen natuur en landbouw. Dit wil ik doen te laten zien dat economie en ecologie prima samen kunnen gaan wanneer er niet te strikt gedacht wordt vanuit het eigen kader."

  Reijer Jochemsen

  Voorzitter

  (Voormalig natuurkundig onderzoeker)

  "Jarenlang was ik als natuurkundig onderzoeker werkzaam voor diverse universiteiten. Nu ben ik gepensioneerd en zet ik me in voor de Coöperatie. Ik woon in het Binnenveld/de Kraats en geniet dagelijks van de prachtige omgeving. Door de boeren in het gebied, mijn buren, ben ik gevraagd om deel te nemen aan dit project. Ik neem deel aan het overleg om samen met andere partijen de Binnenveldse Hooilanden te kopen en te beheren, zodat lokale boeren betrokken kunnen blijven bij het gebied waar ze al zo lang leven en werken. Door mijn werk voor het bestuur lever ik daar met plezier een bijdrage aan."

  Kees Jochemsen

  Penningmeester

  (In het dagelijks leven dealermanager bij ForFarmers)

  "Ik ben geboren in de Kraats, vroeger ging ons gezin’s zomers in het Binnenveld de koeien melken. Toen ik 10 jaar was, heb ik daar met de hand leren melken. Ik voel mij dus sterk verbonden met dit mooie gebied en wil graag een bijdrage leveren aan de Binnenveldse Hooilanden. Hierbij vind ik het belangrijk dat goed wordt omgegaan met de belangen van álle betrokkenen. Vanuit de Coöperatie hopen wij de boeren een rol te geven in het beheer en te werken aan natuurontwikkeling. Tijdens het melken als klein jongetje zag ik hier veel kieviten en grutto’s, die hoop ik straks in de Binnenveldse Hooilanden weer aan te treffen, net zoals vroeger."

  Kees van Steenbergen

  Algemeen bestuurslid

  (voormalig boer in het Binnenveld)

  "Sinds een paar jaar ben ik gestopt met actief boeren. Ik had een gemengd bedrijf met pluimvee en melkvee. Ik heb jarenlang mijn koeien gemolken in de Veenkampen waar nu de Kromme Eem loopt.

  Momenteel heb ik alleen nog wat vleesvee en schapen. Ik ben geboren op de plek waar ik nog steeds woon, aan de rand van de Binnenveldse Hooilanden, en hoop nog jaren te mogen genieten van het uitzicht over het natuurgebied en de Grebbeberg.

  Ik hoop als bestuurslid van de coöperatie mijn steentje bij te kunnen dragen aan de contacten tussen alle betrokkenen - boeren en natuurbeheerders - in het bewerken en beheren van dit nieuwe natuurgebied."

 • Rechtsvorm

  Wij zijn een coöperatie en hanteren daarom coöperatieve uitgangspunten, waaronder wederkerigheid en samenwerking tussen de coöperatie en onze leden. Vanuit dit principe ondernemen wij alleen activiteiten die in het belang van onze leden zijn.

   

  Wij hebben als boeren bewust gekozen voor het vormen van een coöperatie omdat dit uitstraalt wat wij willen zijn: een actieve partner in het Binnenveld. De agrarische sector is beeldbepalend in het Binnenveld. Al generaties lang bewerken wij de gronden in het Binnenveld, met oog voor mens en natuur.

   

  Participatie in de aanleg en het beheer van de Binnenveldse Hooilanden is voor ons belangrijk, omdat we zo betrokken blijven bij het gebied en onze kennis van het gebied kunnen toepassen in het beheer. Daarnaast proberen wij als boeren het beheer in te passen in onze bedrijfsvoering, zodat er opnieuw een wederkerige relatie ontstaat tussen het gebied en onze bedrijven.

 • Voor het beheer van de natuur werken wij nauw samen met twee partners: de Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer. Samen met deze partners zijn wij eigenaar van het gebied.

 • Meer informatie

  Wat wil je weten? Laat een berichtje achter.

  All Posts
  ×
  ×
  fsdfsdf