• De Binnenveldse Hooilanden

  Boeren, natuurliefhebbers, terreinbeheerders en overheden werken samen aan de Binnenveldse Hooilanden: een nieuw natuurgebied waar straks veel bijzondere plant- en diersoorten te zien zijn én waar boeren een groot deel van het beheer van het gebied voor hun rekening nemen.

 • Natuurbeheer met een agrarische blik

  De Binnenveldse Hooilanden worden gerealiseerd in het gebied tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen, dat deel uitmaakt van het Binnenveld. Door de realisatie van de Binnenveldse Hooilanden werken wij aan een biodivers en veerkrachtig natuurgebied. Liefde voor de natuur staat centraal en de realiteit en kennis van agrarische bedrijfsvoering speelt een sleutelrol in het beheer.

  De grootste werkzaamheden in de aanleg zijn gedaan, het gebied begint de vorm aan te nemen zoals is beoogd, de boeren kunnen starten met het onderhoud.

  broken image

  Fase 1. Oriëntatie en plan

  We zijn bezig met het maken van plannen om onze doelen op het gebied van natuurbeheer te kunnen realiseren. Deze fase vormt de basis voor de nieuwe natuur in het Binnenveld.

  broken image

  Fase 2. Realisatie

  In deze fase beginnen we met het echte werk! Er worden gronden afgegraven en het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden wordt ingericht. Het gebied wordt omgevormd naar robuuste natuur.
  broken image

  Fase 3. Beheer en onderhoud

  Hier genieten we van de mooie uitzichten, unieke diersoorten en kleurrijke planten en bloemen. We zorgen ervoor dat het gebied optimaal kan groeien en bloeien.
 • Het bestuur

  broken image

  Rob den Hollander

  Secretaris

  (In het dagelijks leven directievoorzitterAlfa Accountants en Adviseurs regio Barneveld/Harderwijk)

  "Met mijn vrouw en drie zonen woon ik aan de rand van het Binnenveld. De aanleg van het nieuwe natuurgebied in ‘mijn achtertuin’ vind ik prachtig om te zien. Na de oplevering ervan kunnen we hier wandelen en fietsen in de bloeiende natuur, daarom vind ik het mooi om via de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden betrokken te zijn bij het project. De Coöperatie behartigt met name de belangen van de boeren die delen van het natuurgebied gaan beheren. Samen met hen zoeken naar de optimale situatie, waar natuurontwikkeling en agrarisch ondernemen hand in hand gaan, vind ik een mooie uitdaging."

  broken image

  Koert Verkerk

  Algemeen bestuurslid, Communicatie

  (In het dagelijks leven Manager Public Affairs bij FrieslandCampina)

  "Vanuit mijn achtergrond en werk voel ik me nauw verbonden met de agrarische sector. Ik besef dat de boeren in het Binnenveld het niet altijd makkelijk hebben: het runnen van een boerenbedrijf is echt ingewikkeld. Met deze coöperatie hoop ik de boeren in het Binnenveld te kunnen helpen door de natuuropgave in het gebied te laten integreren in hun bedrijfsvoering. Ook hoop ik met de Coöperatie te kunnen bijdragen aan wederzijds begrip tussen natuur en landbouw. Dit wil ik doen te laten zien dat economie en ecologie prima samen kunnen gaan wanneer er niet te strikt gedacht wordt vanuit het eigen kader."

  broken image

  Reijer Jochemsen

  Voorzitter

  (Voormalig natuurkundig onderzoeker)

  "Jarenlang was ik als natuurkundig onderzoeker werkzaam voor diverse universiteiten. Nu ben ik gepensioneerd en zet ik me in voor de Coöperatie. Ik woon in het Binnenveld/de Kraats en geniet dagelijks van de prachtige omgeving. Door de boeren in het gebied, mijn buren, ben ik gevraagd om deel te nemen aan dit project. Ik neem deel aan het overleg om samen met andere partijen de Binnenveldse Hooilanden te kopen en te beheren, zodat lokale boeren betrokken kunnen blijven bij het gebied waar ze al zo lang leven en werken. Door mijn werk voor het bestuur lever ik daar met plezier een bijdrage aan."

  broken image

  Kees van Steenbergen

  Algemeen bestuurslid

  (Voormalig boer in het Binnenveld)

  "Sinds een paar jaar ben ik gestopt met actief boeren. Ik had een gemengd bedrijf met pluimvee en melkvee. Ik heb jarenlang mijn koeien gemolken in de Veenkampen waar nu de Kromme Eem loopt.

  Momenteel heb ik alleen nog wat vleesvee en schapen. Ik ben geboren op de plek waar ik nog steeds woon, aan de rand van de Binnenveldse Hooilanden, en hoop nog jaren te mogen genieten van het uitzicht over het natuurgebied en de Grebbeberg.

  Ik hoop als bestuurslid van de coöperatie mijn steentje bij te kunnen dragen aan de contacten tussen alle betrokkenen - boeren en natuurbeheerders - in het bewerken en beheren van dit nieuwe natuurgebied."

  broken image

  Kees Jochemsen

  Penningmeester

  (In het dagelijks leven dealermanager bij ForFarmers)

  "Ik ben geboren in de Kraats, vroeger ging ons gezin’s zomers in het Binnenveld de koeien melken. Toen ik 10 jaar was, heb ik daar met de hand leren melken. Ik voel mij dus sterk verbonden met dit mooie gebied en wil graag een bijdrage leveren aan de Binnenveldse Hooilanden. Hierbij vind ik het belangrijk dat goed wordt omgegaan met de belangen van álle betrokkenen. Vanuit de Coöperatie hopen wij de boeren een rol te geven in het beheer en te werken aan natuurontwikkeling. Tijdens het melken als klein jongetje zag ik hier veel kieviten en grutto’s, die hoop ik straks in de Binnenveldse Hooilanden weer aan te treffen, net zoals vroeger."

 • De Boeren

  broken image

  Arjo en Mieke Joosten

  "Ik ben Arjo Joosten, getrouwd met Mieke en samen hebben we vier kinderen, waarvan de oudste twee graag meehelpen op ons melkveebedrijf. Naast onze 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee hebben we hobbymatig nog een paar varkens, kippen en schapen. In het jaar 2000 hebben we een ligboxenstal gebouwd voor onze melkkoeien en kort daarna hebben we onze huiskavel kunnen vergroten. Daarvoor liepen onze koeien de hele zomer in het Binnenveld aan de Veensteeg en de Slagsteeg. Als kleine jongen ging ik al mee met mijn vader koeien melken in een doorloopmelkwagen. Vandaar ook mijn binding met de Binnenveldse Hooilanden.

  Wij doen mee met Coöperatie de Binnenveldse Hooilanden omdat we er graag aan bijdragen dat het Binnenveld een mooi gebied blijft. Door de overheid en onze afnemer van de melk worden we bovendien gestimuleerd om met natuurbeheer bezig te zijn. Volgens mij is dit natuurbeheer prima toepasbaar in onze bedrijfsvoering, en van een toegevoegde waarde. Daarnaast vind ik het ook mooi om met de andere zes boeren samen met dit gebied bezig te zijn, elkaar beter te leren kennen, en met en van elkaar te leren."

  broken image

  Evert, Hennie en Aart Jochemsen

  "Wij zijn Evert, Hennie en Aart Jochemsen. Aart is de bedrijfsopvolger. Samen hebben we een gemengd bedrijf met melkkoeien en fokvarkens aan de Langesteeg in het Binnenveld. Met ons bedrijf zijn we aangesloten bij Vallei Boert Bewust, om zo burgers te betrekken bij ons bedrijf en de sector. Onze voorouders boerden al ver voor 1900 in het Binnenveld. In het begin was dit kleinschalig en divers: er waren schapen, varkens, kippen, koeien en akkerbouw. Door de specialisatie zijn wij verdergegaan met koeien en varkens. Tot 1993 molken we onze koeien met een melkdoorloopwagen in het gedeelte Binnenveld dat nu natuur is. Ons bedrijf is in de loop der jaren doorgegroeid naar een toekomstbestendig bedrijf. Doordat onze voorouders deze grond ontgonnen en daar generaties lang op geboerd hebben, hebben we een binding met dit gebied. Onze motivatie om natuur te beheren komt dus enerzijds voort uit onze voorgeschiedenis, anderzijds vragen maatschappij en overheid steeds meer om natuurinclusieve landbouw. Wij vinden dit een mooie uitdaging en proberen natuurinclusief boeren in onze bedrijfsvoering toe te passen. We hopen hierdoor bij te dragen aan maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector."

  broken image

  Lodewijk Pool en Floor de Kanter

  "Wij zijn de vierde generatie boeren op dit uiterste stukje Bennekom in het Binnenveld. Na beiden een universitaire studie afgerond te hebben, zijn we in 2004 alsnog in het Binnenveld geland. Inmiddels zijn we twee kinderen rijker en hebben we de boerderij in 15 jaar getransformeerd van een groot, gangbaar melkveebedrijf naar een kleinschalige biologische melkveehouderij, aangevuld met een zorgboerderij, vergaderruimte en een eigen winkeltje. Deze lijn richting natuurlijk werken willen we in de toekomst doorzetten. Waar we nu nog het land grotendeels ten dienste stellen aan onze melkkoeien, willen we dat in de toekomst omdraaien: het land geschikt maken voor een diversiteit aan flora en fauna, waarbij de koeien grazen ten dienste van het beheer van onze grond. Natuurinclusief en zoveel mogelijk met gesloten kringloop. Onze boerderij grenst aan De Binnenveldse Hooilanden. Wij zien onszelf als toekomstige buffer tussen de natuur enerzijds en de meer intensieve landbouw en de stad anderzijds. Voorop staat dat wij het gebied zo open en groen willen houden als het nu is. We willen samen met collega-boeren, burgers en natuurorganisaties het behoud van deze groene oase tussen rivier, snelweg en bebouwing veiligstellen!"

  broken image

  Wouter en Loes Schimmel

  "Ik, wouter, heb samen met mijn ouders, vrouw en onze kinderen een melkveebedrijf in Het Binnenveld, tussen Wageningen en Achterberg. Mijn opa en oma zijn hier net na de oorlog komen wonen. In de loop van de tijd is ons bedrijf ontwikkeld van een gemengd bedrijf met akkerbouw, varkens, kippen en koeien naar een boerderij waar alle aandacht gegeven kan worden aan onze koeien.

  Na mijn HBO veehouderij studie heb ik twaalf jaar gewerkt als rundveespecialist. Ik hield me voornamelijk bezig met het adviseren over de voeding van melkkoeien. Daarna ben ik fulltime boer geworden. Het verzorgen van onze koeien is prachtig werk.

  Toen we hoorden dat er een mogelijkheid was om samen met collega’s een gedeelte van het nieuwe natuurgebied te gaan beheren, leek het ons een uitdaging om mee te doen. We hebben al ervaring met natuurbeheer en het is erg dicht bij onze boerderij. We zijn ervan overtuigd dat landbouw en natuurbeheer elkaar kunnen versterken. Wij gaan ervoor om de Hooilanden zo goed mogelijk te beheren en zo opnieuw een steentje bij te dragen aan het landschap in ons prachtige Binnenveld."

 • broken image

  Reyer, Rietje, Geurt en Tijs Achterstraat

  "Ons bedrijf: melkvee- en kalverhouderij Maatschap Achterstraat, is een echt familiebedrijf. Reyer en Rietje vormen een maatschap met hun zonen Geurt en Tijs. Daarnaast zetten nog meer familieleden zich in voor het bedrijf. De geschiedenis van onze boerderij gaat terug tot maar liefst 1850, vele generaties geleden. In 1996 konden we het bedrijf overnemen van Reyers ouders. Met het Binnenveld hebben we bedrijfsmatig én persoonlijk altijd een sterke band gehad. Veel percelen hebben we in het verleden kunnen gebruiken voor voederwinning en het beweiden van onze koeien. Nu het gebied opnieuw is ingericht en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden een feit is, kunnen we gezamenlijk met andere boeren een gedeelte van dit gebied gaan beheren volgens gestelde natuurdoelen. Het maaisel zien wij als een mooie toevoeging aan ons bedrijf. In de vorm van hooi voor de koeien, en wat niet als veevoer gebruikt kan worden, gebruiken we op ons gras- en bouwland als bodemverbeteraar. Hiermee kunnen we koolstof in de bodem vastleggen en het bodemleven stimuleren. Goed voor landbouw én natuur. We vinden het daarom belangrijk dat boeren met hun kennis en kunde betrokken blijven bij het Binnenveld."

  broken image

  Jan en Henry Adams

  "Wij zijn Jan en Henry Adams. We hebben een melkveebedrijf in Bennekom en allebei hebben we de middelbare beroepsopleiding melkveehouderij gevolgd. Wij zijn de derde en vierde generatie die wonen en werken op onze boerderij aan de Dickenesweg. Vanouds lag een gedeelte van ons land in het nu gerealiseerde natuurgebied. Onze boerderij is gebouwd in 1933 en was oorspronkelijk een gemengd bedrijf, bestaande uit kippen, melkkoeien en vleesvarkens. Omdat ons hart meer bij melkkoeien ligt, zijn we verdergegaan met melkvee en gestopt met het houden van varkens en kippen. In de toekomst zouden wij graag de huisvesting van ons vee verbeteren en weidegang toepassen. Ons bedrijf is nu behoorlijk intensief, dat wil zeggen dat we ruwvoer aankopen en mest moeten afvoeren. In de toekomst willen wij hier graag een betere balans in brengen, zodat mestafvoer en ruwvoeraankoop niet meer nodig zullen zijn.

  Wij zijn deel van Coöperatie de Binnenveldse Hooilanden omdat wij denken dat natuurbeheer een mooi onderdeel kan zijn van ons traditionele melkveebedrijf. We hopen met de andere boeren binnen de coöperatie te leren en meer kennis op te doen over het goed beheren van natuur."

  broken image

  Jan en Carola van Ruiswijk

  "Wij zijn Jan en Carola van Ruiswijk. Ons melkveebedrijf is gevestigd aan de Zuiderkade, waar Jans vader in 1929 werd geboren. Nadat hij een poos een pachtboerderij in Veenendaal had, nam hij in 1978 het bedrijf aan de Zuiderkade over van zijn broer. Hij kwam dus weer terug op zijn geboortegrond. Zoon Jan kreeg zo'n twintig jaar later de kans om het bedrijf voort te zetten, daarna haakten stapsgewijs Carola en vijf kinderen aan. We melken rond de 70 koeien: zwart- en roodbonte Holsteins, Jerseys en kruislingen tussen diverse rassen. Sinds mei 2016 hebben we voor ons huis een kleine winkel met onder andere een melktap. Zes dagen per week kunnen mensen terecht voor verse melk en andere zuivel. Onze huiskavel ligt middenin de Groene Grens, een verwevingsgebied dat ervoor moet zorgen dat Veenendaal en Ede niet aan elkaar vastgroeien. Natuurbeheer kwam op ons pad en al snel ontdekten we de mogelijkheden voor zowel het landschap als ons bedrijf. Win-win dus. Wij zijn er trots op deel van de coöperatie te zijn en genieten ervan om met onze collega-boeren bij te dragen aan het mooie Binnenveld."

 • De beheerder

  broken image

  Arjen Threels

  Als geboren en getogen Edenaar herinner ik me nog goed de fietstochten met mijn ouders naar het Binnenveld. Dat was in die tijd een veel groter gebied met vele kleine boerenbedrijven. Na mijn middelbare school ben ik in Wageningen biologie gaan studeren. In 1999 begon ik als leraar biologie aan het Christelijk Lyceum Veenendaal, iets wat ik nu 3 dagen per week doe. Daarnaast werk ik 1 dag per week als vrijwilliger op biologische melkveehouderij en zorgboerderij ‘De Hooilanden’.
  Vanaf september 2020 ben ik voor 1 dag per week beheerder van het deelgebied Binnenveldse Hooilanden dat is aangekocht door de coöperatie.
  Mijn belangrijks taken zijn:
  # Onderhoud en beheer afstemmen met het bestuur van de coöperatie
  # Het aansturen/begeleiden van aannemers
  # Overleg met andere partijen, zoals het waterschap en provincie
  # Toezicht houden in het veld om de ontwikkeling van het gebied te monitoren.
  # Uitvoeren van kleine beheerstaken

  Met boeren samenwerken aan natuurontwikkeling en een natuurvriendelijker landbouw vind ik een prachtige uitdaging. En ook het pionieren: dat in de Binnenveldse Hooilanden boeren en burgers samen werken aan natuurontwikkeling.”

  Als u vragen of opmerkingen heeft over het natuurgebied kan u die kwijt via het contact formulier op deze website.

 • Meer informatie

  Wat wil je weten? Laat een berichtje achter.

  secretariaat
  Egelsteeg 8
  6708 PL Wageningen