Return to site

Bokashikuil verspreid en te koop aangeboden 

Afgelopen vrijdag is een begin gemaakt met het uitrijden van de bokashi. Negen weken geleden is een gedeelte van het maaisel van het gedeelte van de Binnenveldse Hooilanden van Stichting Mooi Binnenveld ingekuild via de bokashi methode (lees hier meer) Nu is de bokashi klaar voor gebruik als bodemverbeteraar. De bokashi wordt verspreid over zowel maisland als grasland, dit om te kijken wat de effecten zijn op verschillende soorten grondgebruik. De komende jaren willen we dat blijven doen en tegelijkertijd wordt via bodemmonsters in de gaten gehouden wat de bokashi met het bodemleven en het organische stof gehalte van de bodem doet. De bedoeling is dat het bodemleven wordt gestimuleerd en het organische stof gehalte toeneemt. Hierdoor is de bodem beter bestand tegen droogte en wordt er CO2 vastgelegd in de bodem. Als deze proef slaagt kan er in de toekomst wellicht van meer (lokaal) organisch afval bokashi gemaakt. Wat ons betreft een duurzaam initiatief!

We doen met dit project mee aan het initiatief boer aan het roer (lees hier meer) In dit kader wordt er in de foodvalley onderzoek gedaan naar een toekomst bestendige landbouw.

Van een gedeelte van de bokashi zijn balen van 300 kg geperst. Deze balen zijn te rollen, om op de juiste plek te krijgen. Doordat deze balen luchtdicht zijn, is de bokashi voor langere tijd te bewaren. Deze balen zijn te koop voor 30 euro per stuk.

Bokashi is te gebruiken in plaats van compost. Bokashi bevordert het bodemleven, onder andere doordat het 'voer' is voor de wormen. Hierdoor komt er meer zuurstof en organische stof in de bodem. Dit heeft een positief effect op het waterbergend vermogen van de bodem. Als het over de bodem wordt uitgestrooid gaat het ook verdamping van vocht tegen, waardoor er minder gesproeid hoeft te worden.

Deze baaltjes zijn op afspraak op te halen op het bedrijf van familie Achterstraat.

Slagsteeg 4 in Bennekom. Telefoon nr. 0636543882.