Return to site

Excursie in de Binnenveldse hooilanden

Vandaag bezochten 70 leerlingen uit 5 VWO van het Christelijk Lyceum Veenendaal de Binnenveldse Hooilanden. Zij waren daar in het kader van het onderdeel ecologie van het vak biologie. Een aantal zaken die met dit gebied te maken hebben passeerde de revue: o.a. de geologische ontstaansgeschiedenis, het ontstaan van veen, het belang van kwel water, de recente ontwikkeling van dit natuurgebied en het toekomstig beheer ervan. De conclusie was dat het natuurdoel van dit gebied is om de bodem te verschralen, zodat er bepaalde planten kunnen (gaan) groeien. Ook kregen zij voorlichting over de samenwerking tussen natuur organisaties en de boeren in het gebied. Welke belangen hebben deze partijen? En hoe zijn die met elkaar te verenigen?

Daarna deden de leerlingen met de app PlantNet veldonderzoek naar het voorkomen van verschillende planten. De opdracht voor thuis was daarna om te gaan opzoeken of deze planten typerend zijn voor de verschralende bodem.

Daarnaast waren er verschillende dingen te zien, van langslopende reeën en grote groep overvliegende ooievaars tot parachutisten die in de verte boven de Ginkelse Heide werden gedropt. Al met al een geslaagde kennismaking met de ontwikkelende natuur.