Return to site

Eerste bokashi gemaakt

Afgelopen maandag is het maaisel, dat van het gedeelte van de Binnenveldse Hooilanden van de Stichting Mooi Binnenveld is afgekomen door een van onze leden, Geurt Achterstraat, verwerkt als zogenaamde bokashi. Dit is een experiment waarbij we willen kijken of we het maaisel, dat uit het natuurgebied komt, lokaal en duurzaam kunnen verwerken. Bokashi is een Japanse manier van composteren, waarbij het maaisel m.b.v. bepaalde bacteriën zonder zuurstof wordt gefermenteerd. Hierdoor treedt er geen verlies van koolstof verbindingen op. (bij normaal composteren verdwijnt 90% van de compost als CO2 in de lucht.) De bokashi wordt gemaakt in een kuil en na afloop luchtdicht afgedekt. Na 10 weken is de bokashi klaar en hebben de bacteriën een deel van de celwanden van het planten materiaal afgebroken. De bokashi is dan klaar om over het wei- of mais-land gestrooid te worden. Door de fermentatie is het maaisel zo ver afgebroken dat het binnen een paar weken in de bodem wordt opgenomen. Hierdoor neemt het gehalte organische stof in de bodem toe, wat goed is voor het bodemleven en wat er voor zorgt dat de bodem beter tegen droge periodes kan. (een bodem met een hoger organische stof gehalte houdt het vocht beter vast) Dit is wat ons betreft een mooi voorbeeld hoe de boeren en de natuur elkaar kunnen versterken.