Return to site

Verwijderen van de elzen langs het koekoeksbloempad

Vandaag hebben 2 van onze boeren, Aart Jochemsen (foto hierboven) en Reijer Achterstraat (foto onderaan) de elzen die langs het fietspad (het koekoeksbloempad) stonden verwijderd. Dat was om een aantal redenen noodzakelijk: Ten eerste omdat het pad dichter dan 100 meter van het meteoveldje ligt en er binnen die straal in principe geen zaken mogen staan, die hoger zijn dan 1 meter. Daarnaast leeft in de sloot de poelkikker. De poelkikker is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn met riet. Het is een kritische soort, die houdt van voedselarm en schoon water. Om deze soort te behouden moet de sloot uitgebaggerd worden, anders “verland” de sloot, dat wil zeggen dat hij helemaal dicht groeit en dan verdwijnt de poelkikker. We baggeren vanaf dit najaar elk jaar met de helft van de sloot uit, om en om als een soort ritssluiting. De elzen stonden daarbij in de weg. Tenslotte zaait de els zich nogal makkelijk uit en dan moeten alle jonge elsjes regelmatig verwijdert worden, om er voor te zorgen dat we nat schraalland en vochtig hooiland houden en het geen elzen bos wordt. Bij het beheren van natuur sta je helaas af en toe voor een lastige keus en dat is deze keer ten koste van de elzen gegaan.

broken image