Return to site

Bokashi project in het nieuws

Kan maaisel van natuurgrond landbouwgrond verbeteren? De coöperatie Binnenveldse Hooilanden onderzoekt dit in de pilot ‘Beter bodembeheer met Bokashi’ binnen Boer aan het Roer. Het doel: uitzoeken of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel. Boer aan het roer is een onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Het doel is om een versnelling van de omslag naar toekomstbestendige landbouw te bevorderen. (voor verdere informatie zie www.boeraanhetroer.nl)

Inmiddels zijn berichten over ons bokashi project op verschillende plekken verschenen. Waaronder het filmpje dat hier te bekijken is.