Return to site

Geslaagde boompjestrekdag

Gewapend met emmers en zuringstekers trokken afgelopen zaterdag bijna 20 vrijwilligers van de stichting Mooi Binnenveld samen met een aantal (bestuurs)leden van de coöperatie Binnenveldse Hooilanden het nat schraal land van de coöperatie in om wilgjes en ander boompje te trekken. We hadden geluk, dat het in deze week van overvloedige regen een ochtend droog was. Daardoor werd het een productieve ochtend en wisten we ongeveer de helft van het beoogde terrein van boompjes te ontdoen. Dat leverde een indrukwekkende stapel met vele duizenden uitgetrokken boompjes op.

Op deze manier houden we het terrein open en creëren we de optimale omstandigheden voor soortenrijke vegetaties. Dit is een aanvullende maatregel op het reguliere maaibeheer. Het maaien van de vegetatie onderdrukt wilgjes wel, maar die lopen na een maaibeurt gewoon weer uit en ontwikkelen op deze wijze elk jaar een grotere wortelmassa. Dit gaat ten koste van andere plantensoorten die in het terrein voorkomen. Veruit de meest voorkomende boomsoorten die in het terrein ontkiemen zijn de grauwe wilg en de bitter wilg.

In de pauze werd er onder het genot van een kop koffie en een lekkere koek bijgepraat, waarbij uiteraard ook de stand van zaken rond de ontwikkeling van de flora in het gebied voorbij kwam. Iets waar we gezien de korte tijd dat het natuurgebied nu in ontwikkeling is, best tevreden over zijn.

Na bijna 3 uur werken was het mooi geweest en de lucht begon er wat dreigender uit te zien en vertrok iedereen moe maar voldaan huiswaarts.

De coöperatie wil alle vrijwilligers van de stichting Mooi Binnenveld heel hartelijk danken voor hun fantastsche inzet! Op deze manier weten we er samen een prachtig natuurgebied van te maken!

We hopen binnenkort nog een keer op jullie te kunnen rekenen.

(foto's Klaas van der Kamp)

broken image