Return to site

Maaiseizoen is begonnen

Een aantal stukken van het kruidenrijke grasland is niet afgeplagd en beval nog zo veel fosfaat dat de grassen en ruigteplanten als zuring nog heel dominant zijn. Daarom is het belangrijk dat deze delen zo snel mogelijk gemaaid worden, om de bodem verder te kunnen verschralen. Er is de afgelopen weken uitgebreid gekeken of er in die gebieden nog broedvogels aanwezig waren. In een aantal delen bleek dat niet het geval (het gras staat er zo dicht en er zitten nog niet of nauwelijks bloemen in, dat is voor vogels niet aantrekkelijk). Deze delen zijn de afgelopen week al gemaaid. (zie de foto onder). Komende weken zal nauwkeurig worden gemonitord hoe het met de vogels gaat in de overige stukken kruidenrijk grasland en zullen die stukken worden gemaaid zodra het mogelijk is. Het maaisel wordt zo veel mogelijk gehooid zodat het nog bruikbaar is als veevoer.

broken image