Return to site

 

Afrikaanse onderzoekers in actie in de Binnenveldse Hooilanden

Nog betere samenwerking bij actieonderzoek naar het belang van natuurinclusieve en extensieve landbouw bij natuurbeheer is het belangrijkste advies van een groep onderzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten, die het Binnenveld bezochten.

In het kader van een ICRA-cursus(www.ICRA.global) van twee maanden bezochten 16 onderzoekers uit 7 Afrikaanse landen en Irak Het Binnenveld. De cursus, die grotendeels online was maar deels in Wageningen plaatsvond is over: Resultaatgericht onderzoek en het oplossen van complexe
problemen door actie onderzoek. De Binnenveldse Hooilanden waren gekozen als “case study” met name om te kijken naar samenwerking tussen de Coöperatie en Mooi Binnenveld en de rol van onderzoek in het natuur- en landbouwgebied. De tweedaagse studie werd begeleid door vrijwilligers van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (Reijer Jochemsen en Arjen Threels) en de Vereniging
Mooi Binnenveld (Anita de Moed en Willem Heemskerk). Onderzoekers bezochten boerderij De Hooilanden en het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Verder bestond de studie uit een presentatie en analyse alsmede uit een paneldiscussie met de genoemde vier vrijwilligers

De lessen die de onderzoekers trokken gingen met name over het belang van samenwerking bij natuurbeheer en landbouw en de rol van de boeren hierin, alsmede het belang van marktgerichte natuurinclusieve en extensieve landbouw. Dit leidde ook tot advies over actieonderzoek op het gebied van natuurinclusieve en extensieve landbouw. Samenwerking in dit onderzoek tussen alle partijen op
basis van natuurbewustzijn zou hierin centraal moeten staan.

Tekst: Willem Heemskerk en Arjen Threels

broken image