Return to site

Eerste resultaten Flora inventarisatie

 

 

Nadat vorig jaar al duidelijk werd dat veel weidevogels het gebied van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden weten te vinden, waren we ook heel benieuwd hoe de flora zich ontwikkelt. Op dit moment zijn vrijwilligers van de Stichting Mooi Binnenveld bezig met de inventarisatie van delen van ons
terrein. Inmiddels zijn er ruim 800 groeiplaatsen van in totaal meer dan 130 soorten vastgelegd. Op enkele percelen werden al 80 verschillende planten soorten gevonden, waarvan een aantal typerend zijn voor onze beheertypen (natschraalland en vochtig hooiland). Daarbij zijn al een aantal leuke vondsten gedaan. Vorig jaar waren er al enkele Klokjesgentianen waargenomen, nu zijn het
er al enkele honderden. In principe was het de bedoeling dit stuk al te maaien, maar dat hebben we na deze vondst uitgesteld tot de klokjesgentianen zaad hebben gezet .Daarnaast werd ook volop Blauwe knoop, Knoopkruid en Blauwe zegge gevonden. Twee jaar geleden is (net na het afgraven van het gebied) op verschillende percelen maaisel uit andere gebieden in de omgeving uitgestrooid. De aanwezigheid van deze soorten wijzen erop dat dat een behoorlijk positief effect heeft gehad. 

In de percelen waar geen maaisel is uitgestrooid is zijn minder soorten gevonden, maar ook daar komen nu al een aantal kenmerkende zeggesoorten voor en het zeldzame Melkviooltje. Deze soort is hier ook wel aangetroffen toen het proefveld van de universiteit was, en is nu terug gekomen.  De zaden van het Melkviooltje hebben zich weer vanuit de nog aanwezige zaadbank gevestigd.
Andere minder algemene soorten zoals Klein vlooienkruid, Pilvaren en Fraai duizendguldenkruid zijn aan komen waaien of door vogels verspreid.

De Coöperatie Binnenveldse hooilanden is de vrijwilligersdankbaar voor hun inzet!

Als de inventarisatie is afgerond volgt een uitgebreiderverslag

(tekst: Arjen Threels en Henk Kloen, foto's Henk Kloen)

broken image

melkviooltje

broken image

klokjes gentiaan

broken image

geel groene zegge