Return to site

Aannemer organiseert inloopdag

Op 1 november vond in de directiekeet aan de Veensteeg een inloopdag plaats. Aannemer Martens en Van Oord b.v. organiseerde deze dag voor eigenaren van op te hogen grondpercelen en omwonenden die te maken krijgen met omleidingen en afsluitingen van wegen. Aan bod kwamen planning van het werk, tijdelijke afsluitingen en omleidingen van wegen omdat de komende tijd transport van afgegraven grond gaat plaatsvinden. Een mooi moment om kennis te maken met de projectleider en omgevingsmanager van de aannemer, de directievoerder en toezichthouder van adviesbureau RPS en de projectleiders van het waterschap.

Projectleider Elbert de Graaf van Waterschap Vallei en Veluwe kijkt met een goed gevoel terug. “De inloopdag is echt waardevol geweest. Zowel voor ons, de uitvoerende partijen, aannemer en waterschap, als voor de grondeigenaren, die met zo’n 60 tot 70 mensen zorgden voor een prima opkomst. De gesprekken verliepen in een goede sfeer. Het geeft de grondeigenaren vertrouwen dat alle informatie over de overeenkomsten met betrekking tot op te hogen grond bekend is bij de aannemer.”