Return to site

Koning bezoekt Binnenveldse Hooilanden

Koning Willem Alexander heeft donderdagochtend 13 december een werkbezoek gebracht aan drie burgerinitiatieven in Wageningen die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Hij startte zijn bezoek bij Mooi Binnenveld in de toekomstige Binnenveldse Hooilanden.

De Koning werd ontvangen door de drie toekomstig beheerders: Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Mooi Binnenveld. Met de zon op de groene weilanden en zicht op de Utrechtse Heuvelrug hebben Reijer Jochemsen, Arjan Snel en Rob Janmaat een toelichting gegeven op de topnatuur die verwacht wordt in het Binnenveld en op de goede samenwerking tussen zowel de drie genoemde organisaties als ook Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Wageningen en gemeente Ede en provincie Gelderland. Driek Enserink van Mooi Binnenveld heeft dat aangevuld met uitleg over het verloop van de succesvolle crowdfundingsactie.

De Koning toonde zich geïnteresseerd en goed geïnformeerd. Na ongeveer 20 minuten gesprek in het veld is de Koning vertrokken naar twee andere burgerinitiatieven. Aansluitend was er een rondetafelgesprek waarin de initiatieven nog eens kon worden toegelicht en werd aangegeven wat goed en minder goed loopt in de projecten. Vanuit Mooi Binnenveld is benadrukt dat er vooral positieve ervaringen zijn, ook met de betrokken overheden.