Return to site

Voorbereidend werk is gestart

Vier niet te missen projectborden kondigen een nieuwe fase aan: de uitvoering van het werk in de Binnenveldse Hooilanden. Aannemingsbedrijf Martens en Van Oord b.v. uit Oosterhout is eind september gestart met het voorbereidende werk. Deze voorbereidingen bestaan uit het verwijderen van begroeiing en het voeren van individuele gesprekken met agrariërs en omwonenden. In maart 2019 gaat de eerste schop de grond in. Dan wordt de voedselrijke toplaag van percelen afgegraven. Met deze grond worden agrarische percelen opgehoogd, waar natschade is berekend.

Martens en Van Oord gaat werken in vijf deelgebieden. Gestart wordt in het meest zuidelijke deelgebied Veenkampen. Tegelijkertijd wordt dan begonnen met de aanleg van duikers en andere kunstwerken in de deelgebieden Veenkampen, De Snip en Eemwal. In april wordt grond afgegraven in De Snip en in deelgebied Eemwal gebeurt dat in september. De aanleg van duikers in de deelgebieden Bennekomse Meent en Bennekomse Hooilanden staat gepland voor 2020. In deze deelgebieden vinden in 2020 ook de plagwerkzaamheden plaats, met een uitloop naar het voorjaar van 2021.