Return to site

Vogels in de 

Binnenveldse Hooilanden

Hoewel de doelstelling van de Binnenveldse Hooilanden met name botanisch zijn, hebben de vogels het gebied na de inrichtingswerkzaamheden (weer) in gebruik genomen. Op dit moment wordt er nog volop geïnventariseerd welke (weide)vogels er broeden en inmiddels lopen er al de nodige kievietspullen rond (zie foto hieronder). Er broeden in en rond het gebied veel weidevogels als kievieten, daarnaast wulpen, watersnippen, tureluurs, grutto’s, gele en witte kwikstaarten, rietgorzen, graspiepers en de veldleeuwerik. Ook wandelen de patrijzen regelmatig door het gebied. Daarnaast hebben ook de nodige doortrekkers en gasten de Binnenveldse hooilanden ontdekt: de kemphaan, bosruiter, groenpootruiter, zwarte ruiter, tapuit, raaf, kluut en steltkluut. Maar ook roofvogels als torenvalk, boomvalk, grauwe kiekendief, zwarte wouw,zeearend en visarend zijn gesignaleerd. En dit is nog maar een selectie wat er allemaal te zien is.

Duidelijk wordt wel weer, dat als er aan de habitatseisenvoldaan wordt, de vogels vanzelf het gebied vinden. De leden van de coöperatie laten het gebied in ieder geval tot 15 juni met rust, zodat de broedvogels alle ruimte krijgen.  

tekst: Arjen Threels, foto's Rik Nagtegaal en Anne de Bruijn

Patrijs

                                                         Partijs 

kievietspul

                                                         kievietspul

 

Tureluur

Tureluur

broken image

Wulp