Return to site

Publieksdag Binnenveldse Hooilanden: Komt het met eigen ogen zien op 25 September!

De Coöperatie Binnenveldse Hooilanden organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Vereniging Mooi Binnenveld op zaterdag 25 september een publieksdag.  Deze meermalen uitgestelde dag  bestaat uit een feestelijke overdracht aan de beheerders en een informatiemarkt op boerderij De Hooilanden. Van hieruit zullen ook verschillende excursies starten. 

Vanaf 12.00 begint het puiblieksprogramma een informatiemarkt  van een tiental organisaties actief in het Binnenveld. Ook zijn er excursies (vertrek in ieder geval om 12.00 en 14.00) met gidsen en transport (per trekker en fiets) naar verschillende delen van de Binnenveldse Hooilanden, daar waar u anders nooit komt.

We ontvangen u graag vanaf 12.00 bij boerderij De Hooilanden Slagsteeg 20, 6721NR Bennekom.

Eindelijk is het dan zover. De Binnenveldse Hooilanden aan de Oostkant van De Grift zijn ingericht als natuurgebied. Zeven organisaties zijn hier nauw bij betrokken geweest: Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen en Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en de drie beheerders: Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer.

Nu is de tijd aangebroken om als Mooi Binnenveld in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden nieuwe natuur te maken door de situatie van vóór 1950 terug te laten keren langs de oostkant van de Grift.

De genoemde 7 samenwerkingspartners “geven het gebied dan ook nu terug” aan de mensen. Dat vieren we met belanghebbenden, inwoners en gebruikers. We staan stil bij het resultaat van de inrichting, de bijzondere samenwerking en de ontwikkeling van dit nieuwe natuurgebied en de vergroting van de biodiversiteit waar we het allemaal om doen. De nieuwe inrichting is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling.

Op 25 september wordt het gebied formeel overgedragen aan de nieuwe eigenaars die voor het beheer zorg zullen dragen. Stichting/Vereniging Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer nodigen u uit voor deze feestelijke opening.

De volgende organisaties doen mee aan de informatiemarkt: Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer (Veluwe-Rand en Utrecht),  IVN Ede Groene Wiel, De Nieuwe Nu, ANV-Het Binnenveld, Melktap de Groene Grens, Uitgeverij Blauwdruk en KNNV Wageningen.