Return to site

Maaiseizoen is begonnen

 

Deze week is het maaien van de stukken kruiden- en faunarijkgrasland (in vaktermen de 12.02 gebieden) in het gebied van coöperatie begonnen.Dat is nodig om die gebieden verder te verschralen, zodat we de doelvegetatie voor het natuurdoeltype in de toekomst gaan bereiken. In principe zou het voor de vegetatie en de kwaliteit van het maaisel beter zijn om al eerder te maaien, maar in het gebied waren nog de nodige jonge weidevogels aanwezig. Er is daarom door vrijwilligers eerst een uitgebreid veld onderzoek gedaan naar het nog voorkomen van pullen (kuikens) van de weidevogels. Ruim een week geleden bleken die er al niet meer te zijn. Wel zijn er in het gebied nog de nodige kwartels aanwezig. Hun territoria zijn in kaart gebracht en die bleken op een na niet te liggen in het gedeelte dat nu al gemaaid moet worden. Daarvoor laten we bij de eik tegenover het meteoveldje een stuk staan. Komende week worden alle 12.02 percelen gemaaid en gehooid. Na half augustus wordt het hele gebied gemaaid, zodat het kort de winter in kan.