Return to site

De Coöperatie in het nieuws

 

Vorig jaar werden namens onze Coöperatie Binnenveldse Hooilanden lid Reijer Achterstraat en bestuurslid Reijer Jochemsen geïnterviewd voor een hoofdstuk over burgerinitiatieven, die bijdragen aan een gemeenschappelijk project. Dit hoofdstuk over de bijdrage van gezamenlijke initiatieven ter verbetering van de duurzaamheid in de samenleving is geschreven door Cees Oosterwijk en Jack Bogers, en onderdeel van het boek Naar een circulaire economie [redactie van Gertrud Blauwhof, Esther van Eijk, Stan Kerkhofs en Willem Verbaan, Blauwdruk 2022, ISBN 9789492474476] 

Video over het ontstaan van het natuurgebied 

De coöperatie is van ouds de vorm waarin agrariërs hun samenwerking hebben gegoten. Die organisatievorm toont de twee kanten van samenwerking: Je wordt lid en draagt bij, en je plukt gezamenlijk de voordelen die de coöperatie oplevert. Vandaar dat een aantal melkveehouders in hetbinnenveld samen de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) hebben opgericht om een stuk van het natuurgebied te kopen en zodoende betrokken te blijven bij het gebied waarin zij al generaties lang werken.  De meerwaarde van een coöperatie is dat het niet staat of valt met een enkel bedrijf, maar een stabiele organisatie biedt waarin boeren in het binnenveld ook in de toekomst betrokken kunnen blijven bij ons natuurgebied. Samen met burgerinitiatief Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer is CBH gekomen tot een inrichting en nu beheer van het natuurgebied. Het onderwerp van het interview is het boeiende en uitdagende proces dat leidde tot een gezamenlijk natuurgebied. U kunt de video bekijken via https://vimeo.com/544311567