Return to site

 

De Binnenveldse Hooilanden winterklaar 

 

De afgelopen maanden is door onze leden hard gewerkt om het natuurgebied winterklaar te maken. Het hele gebied is een of twee keer gemaaid en het maaisel is voor een groot gedeelte verwerkt in de bokashi kuil (zie verder elders op de website) Een klein gedeelte was geschikt als veevoer en
ingepakt in balen. Het maaien is nodig om het gebied te verschralen, zodat bijzonder planten de ruimte krijgen. Het gebied gaat zich door dat de bodem steeds minder mineralen bevat steeds meer ontwikkelen tot de gewenste blauwgraslanden. Bovendien is het gebied in het voorjaar het meest aantrekkelijk voor weidevogels als de plantengroei niet te hoog is.

Ook is de meidoornhaag geklepeld, zodat die volgend jaar dichter gaat uitlopen en is het riet langs het wandelpad kort gemaakt, zodat iedereen er vanaf de Veensteeg weer mooi in kan kijken, dat is zeker fijn als in het voorjaar de weidevogels weer komen.

Daarnaast wordt een gedeelte van het kruidenrijke graslandnabeweid met (biologisch gehouden) schapen. Door de regen in de afgelopen 2 maanden was het niet mogelijk het gras nog een derde keer te maaien. De schapen zorgen er voor dat ook het kruidenrijk grasland kort de winter in gaat.

broken image